Bagdad är en stad i skräck

Dödsdömda på väg mot sin avrättning. Det är känslan just nu hos det stora flertalet av Bagdads fem miljoner invånare enligt de skildringar som ges av dem som det senaste dygnet flytt därifrån, bland dem den unge svensk-irakiern Hussein Kanberagha.
– Folk känner sig som om de är i en gaskammare. Skillnaden mellan Bagdad och en gaskammare idag är att i en gaskammare så vet man att man kommer att dö fast i Bagdad vet man inte om man bara kommer att förlora en arm eller få en långsam jobbig död. Folk känner att de lever i en stad som är dömd? – Absolut! Skäck? Panik? – Enorm skräck. Och det är inte bara skräck för bomber utan det är skräck för det oväntade, man vet inte varifrån slaget kommer. Är det från bomberna, är det från hemska vapen, är det från internt plundrande och uppror...man vet inte och därför är det mycket svårt att förbereda sig. Du var rädd sista dygnet? – Jag var enormt rädd. Det går inte att inte vara rädd, det vore att ljuga för sig själv. Bagdad är en dömd stad, en stad i skräck, en stad på väg mot civilt sammanbrott. Det är den bild som entydigt tecknas av journalister och irakier som det senaste dygnet flytt den irakiska huvudstaden, som sen vapeninspektörerna for snabbt förvandlats till en spökstad. Ministerier töms, partilokaler, allt som kan förknippas med Saddam Husseins regim töms och flyttas till snabbkonfiskerade lägenheter i bostadskvarteren. Ute vid gränspassagerna plundras de som lämnar landet. Folk plundras på pengar och värdesaker, flera TV-bolag på väg ut har plundrats på miljoner dollar och all utrustning. Regimen är dömd och det vet nu också varje gränsvakt.
Bengt Therner, Amman