Skattesmäll för Volvo

Personbilstillverkaren Volvo har fått skatteavdrag på över 8 miljarder kronor underkända och tvingas betala in 2,4 miljarder i extra skatt. Volvo, som ingår i Fordkoncernen, kommer att överklaga skattemyndighetens beslut.
Tvisten gäller ett system som Ford tillämpar för utveckling och användning av produkter och teknologi i bil-tillverkning. Principen är att Ford finansierar teknik ochutveckling av nya bilmodeller. Volvo och dotterbolag till Ford får sedan utnyttja detta mot betalning av en royalty till Fords moderbolag. På det hör sättet har Volvo åren 1999, 2000 och 2001 betalat sammanlagt 8,6 miljarder kronor till Ford. Men skattemyndigheten att det är orimligt. 1999 när Ford övertog Volvo Personvagnar fanns all nödvändig teknologi för de bilmodeller som då tillverkades hos Volvo och den finanseringen stod Volvo för på egen hand. Därefter kan det ha kommit till utvecklijng som finanserats av Ford - men inte i den utsträckning som Volvo gjort avdrag för. Skattemyndigheten drar därför ner på de avdrag som Volvo begärt. För 1999 accepterar skattemyndighen 138 miljoner mot begärda 2,9 miljarder. För år 2000 begär Volvo 4,1 miljarder. Godkänt belopp stannar på 913 miljoner. Å för 2001: Volvo begär 4,7. Fogden godkänner 2,1 miljarder. Tvisten fortsätter och landar nu i skattedomstolen. Christer Hillbom