Blix beklagar att inspektionerna avbryts

Chefen för FN:s vapeninspektörer, Hans Blix, beklagade idag inför FN:s säkerhetsråd att vapeninspektörerna inte fick fullfölja sitt arbete i Irak.
Blix sa att han var ledsen över att inte kunna ge den nödvändiga vissheten om att massförstörelsevapnen är borta, över att det inte finns tid för inspektioner och över att militära insatser förefaller vara nära förestående.