Dystra framtidsutsikter på turistmässan

Det var idel mörka miner och dystra prognoser när rese- och turistbranschens stora årliga mässa inleddes i Göteborg på onsdagen. Den lågkonjuktur som redan drabbat branschen kommer att förvärras av ett krig mot Irak.
Krigshotet kommer som sten på börda för till exempel flyget, säger Harald Rosén, generalsekreterare för Svenskt flyg: – Priserna sjunker och efterfrågan är avvaktande och det innebär att det här blir ett stålbad där många kommer att förlora jobben och där ägarna kommer att förlora rätt mycket pengar i år. Alla flygbolag förbereder snabba neddragningar, säger Harald Rosén. Vart fjärde flygplan kommer att ställas undan tror han. En annan deltagare på mässan, charterarrangören Apollo, berättade att de skissat på vad ett kort, lokalt krig skulle innebär. Först 30-40 procentiga neddragningar. Sedan framårt sommern kanske 10-15 procent minus och sedan framåt hösten en återhämtning till det normala. Men då är det normala ett läge med lågkonjunktur, sturkturförändringar och höga bränslepriser. Det är precis det som gör dagens situation så annorlunda jämfört med det förra Gulfkriget, 1991. Det säger också Karl-Erik Strand, VD för Sveriges rese- och turistråd: – 1991 så var rese- och turistnäringen internationellt sett i ganska bra kondition. Just nu är den här näringen i väldigt svagt hälsoläge av den enkla anledningen att vi har en lågkonjuktur som drabbar näringen hårt redan innan kriget bryter ut. Ett enda ljus i mörkret ser Karl-Erik Strand. Sverige anses som ett tryggt och stabilt resmål. Kanske kan svenska företag kapa åt sig en större andel av resenärerna, även om de totalt sett blir färre: – Sverige kan komma ur det här med mindre negativa effekter än många andra.
Kristina Hedberg, Ekot i Göteborg