FN-chefen flaggar för att mer hjälp kan behövas

FN-chefen Kofi Annan sa inför FN:s säkerhetsråd ikväll, att de stridande länderna har det yttersta ansvaret för att skydda invånarna i Irak.
Av den dryga miljard kronor som FN begärde för en månad sedan för humanitär hjälp i händelse av krig, har FN hittills fått löfte om att få en dryg tredjedel. Kofi Annan sa att han befarar att det kommer att krävas betydligt mer. Olja-för mat-programmet som låter Irak sälja olja i utbyte mot mat och mediciner måste ändras tillfälligt, för att kunna fortsätta hjälpa iraks befolkning, sa Annan. Programmet stoppades i måndags inför krigshotet. Det är en sorglig dag för FN och världssamfundet, sa Annan.