Abbas vill bli palestinsk premiärminister

Mahmoud Abbas accepterade i kväll posten som premiärminister i den palestinska myndigheten.
Abbas - som mer allmänt kallas Abu Mazen - har fått de utökade befogenheter han begärt. Politiska bedömare anser att det öppnar möjligheter att få fart på fredsprocessen igen.