Palestinas första premiärminister utsedd

På onsdagskvällen kom beskedet att Mahmoud Abbas, också känd som Abu Mazen, accepterar att bli palestiniernas första premiärminister. Det innebär att Yassir Arafats totala makt över palestinierna nu bryts.
Efter flera veckors debatt och en utdragen process är det nu klart att Abu Mazen, Mahmoud Abbas, blir palestiniernas förste premiärminister. Starkt stöd i parlamentet Han accepterade att ta på sig rollen som nummer två i det palestinska självstyret efter det att han fått ett överväldigande stöd i det Palestinska Nationalrådet, palestiniernas parlament. Posten möter krav utifrån Posten som premiärminister har tillskapats efter ett hårt tryck utifrån, inte minst från Israel och USA. Men också från EU, som har velat skapa en jämnare maktfördelning inom det palestinska styret och demokratisera den politiska beslutsprocessen hos palestinierna. En veteran Abu Mazen är 68 år gammal och en av de verkliga veteranerna i Fatah, den rörelse som Yassir Arafat bildade och som utgör den största grupperingen i paraplyorganisationen PLO. Kritisk till väpnad kamp Han betecknas som moderat och har tydligt gjort klart att han ser den väpnade kampen i allmänhet, och självmordsattacker i synnerhet, som en helt felaktig, och kontraproduktiv politisk metod för palestinierna, som istället borde rikta in sig på civil olydnad och den politiska kampen. Bättre än Arafat Det har gjort att Abu Mazen bland palestiniernas israeliska motståndare betraktas som ett klart bättre alternativ än Yassir Arafat, som i Jerusalem ses som en förbrukad politisk kraft, alltför nedsolkad av sitt terroristiska förflutna. Kan avskeda ministrar Valet av Abu Mazen föregicks av en lång debatt där Yassir Arafat försökte få igenom ett tillägg till lagförslaget, som allvarligt skulle begränsa premiärministerns ställning. Efter omröstning stod det dock klart att Arafats linje inte fått gehör och Abu Mazen får nu omfattande politisk makt, bland annat med rätt att tillsätta och avskeda ministrar. Säkerhetsstyrkorna styrs av Arafat Dock stannar makten över säkerhetsstyrkorna kvar hos presidenten, alltså Arafat, liksom det sista ordet när det gäller kommande avtal med israelerna. I Jerusalem har redan valet av Abu Mazen rönt försiktigt positiva reaktioner, men det är först sedan han installertas på sin post som man kan dra några långtgående slutsatser av hur förändringen kommer att påverka relationerna mellan palestinier och israeler.
Lars Kobbe, Kairo