Blix besviken över stopp för vapeninspektioner

Chefen för FN:s vapeninspektörer, Hans Blix, säger i en intervju med Ekot att han inte kan utesluta att USA och Storbritannien hittar massförstörelsevapen när de går in i Irak. Blix är också är kritisk till att USA inte tillät vapeninspektionerna att fortsätta.
- Det är naturligtvis en besvikelse över att man inte har kunnat fortsätta inspektionsprocessen och så småningom komma fram till en övertygelse om att har förstörts som Irak inte får ha. Vi var ju i alla fall på mycket god väg, säger Hans Blix, chef för FN:s vapeninspektörer. En till synes avslappnad Hans Blix tar emot på sitt på 31:a våningen i FN-huset. Ett rum som han ganska snart kan komma att lämna. Han säger att han är lättad över att alla vapeninspektörer nu är i säkerhet på Cypern. Men kan inte dölja sin besvikelse över att inspektionsarbetet inte får fortsätta. Blix tycker att samarbetet med irakierna fungerat allt bättre. Även om det fanns olösta, vad han kallar, bokföringsproblem när det gäller Bagdadregimens tillgång till bland annat mjältbrandsbakterier. - I och med att det är fel i bokföringen, att det inte går att visa att det här har tagit slut, så finns ju misstanken kvar att de är där. Tror du att de kommer att hitta massförstörelsevapen? - Jag kan inte utesluta det, det kan jag inte göra. Det kan också ligga till på det sätt, som det har spekulerats i, att de har så mycket att de skulle kunna komma igång ganska snabbt. Det får vi se när de kommer in, säger Hans Blix.
Anders Ask, New York