”Inte stora anfallet”, säger svensk expert

– Det här är inte det stora amerikanska anfallet, säger Göran Tode, överste i flygvapnet och verksam vid totalförsvarets forskningsinstitut FOI.