Persson beklagar attacken

Statsminister Göran Persson beklagar krigsutbrottet i Irak och kallar det för ett brott mot folkrätten. Men han avvisar krav från miljöpartiet och vänsterpartiet om att Sverige ska försöka få FN att fördöma angreppet.
– Vi beklagar det, därför att det har inte stöd i folkrätten.Sedan må det vara en diktator och en regim som vi alla djupt tycker illa om. Men det rättfärdigar ändå inte ett brott mot folkrätten, säger statsminister Göran Persson. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill att Sverige ska arbeta för att FN ska lägga in en protest, mot USAs och Storbritanniens agerande. Vad säger du och Sverige om det? – Jag tror att det är en meningslös typ av politisk insats, alla vet vad vi tycker. Alla vet också att säkerhetsrådet är delat här. Att nu försöka få till stånd en resolution som skulle protestera mot USA eller Storbritannien, kommer ju omedelbart att veteras. I kväll är det demonstrationer mot kriget, på vilket sätt kommer du att agera i sambande med dem? – Inte alls, för i kväll sitter jag i Bryssel, och diskuterar Europafrågor och internationella frågor med övriga ledare inom EU, så att jag deltar inte. De här demonstrationerna kommer att fortsätta, kommer du att delta framöver? – Det utesluter jag inte. Men det beror på vilka paroller man har. Om parollen är: Nej till USAs bombningar och attack mot Irak? Ställer du upp på den parollen då? – Det är en hypotetisk fråga. Men jag tvivlar på att någon idag vill kalla till en demonstration med ett sådant snävt fokus. Det handlar inte i första hand om USA. Det handlar fortsatt om att vå måste avväpna regimen i Irak, säger statsminister Göran Persson.
Edvard Unsgaard