Omvärlden kritisk till Irakanfall

De första internationella reaktionerna på Irakkriget blev protester och beklaganden. Flera länder anser att anfallet är oberättigat. Danmarks statsminister har dock uttalat sitt stöd för USA:s attack.
Kina betecknade anfallet som en kränkning av FN-stadgan och ett brott mot internationella regler. I Ryssland beklagar premiärministern att Irakkrisen hanteras med militära metoder. Det ryska parlamentets talman kräver att FN:s generalförsamling extrainkallas. I Frankrike uttryckte utrikesdepartementet djup oro och man uppmanade Iraks grannländer att avstå från handlingar som kan förvärra situationen. President Jaques Chriac, en av de främsta kritikerna av USA:s agerande, har hittills avstått från att göra någon kommentar till krigsutbrottet. I Tyskland säger regeringen att krigsutbrottet vållar djup oro och bestörtning. Iraks grannland och gamla fiende Iran, betecknar den amerikanska attacken som olaglig och oberättigad. EU:s ordförandeland Grekland beklagar i ett uttalande att det internationella samfundet inte löst krisen med fredliga metoder. Danmark är ett av de länder som stöder USA. Statsministern Anders Fogh Rasmussen där säger att han hoppas att kriget ska bli kort och att civilbefolkningens plågor ska bli begränsade.