Irakrobotar mot Kuwait

Enligt den franska nyhetsbyrån AFP avfyrades på torsdagsmorgonen två irakiska robotar mot Kuwait. Men robotarna uppges ha slagit ned utan att orsaka några skador.
Farhågorna för att de skulle kunna vara laddade med något kemiskt stridsmedel tillbakavisas av kuwaitisk teve, som hävdar att robotarna inte innehöll något okonventionellt ämne.