Försvarsexpert väntar anfall till kvällen

Bo Huldt, professor vid Försvarshögskolan, tror att nattens begränsade attack kan ha varit ett sätt att skrämma irakierna inför ett stort anfall torsdag kväll.
– Det finns då en uppenbar tolkning och det är att man härmed vill sätta igång väckarklockan, tala om att ”vi menar allvar och nu är kriget igång”, så att det här alltså var en begränsad grej, säger Bo Huldt. – Det är möjligt också att detta hade ett speciellt syfte, det vill säga att man hoppades slå ut den irakiska ledningen med ett tidigt, överraskande slag. Effekten av detta vet vi ingenting om. Är du förvånad över hur man startade? – Jag var inte helt klar på att detta skulle komma precis på sekunden nästan när tidsfristen gick ut, de 48 timmarna, men det är naturligtvis en psykologisk historia det här. Man slår till med någonting som ändå syns och känns och ger intryck då av beslutsamhet på den amerikanska sidan, svarar Bo Huldt. – Sedan, efter detta, så tror jag inte att det kommer att hända så mycket under dagen, men däremot när mörkret återigen sänker sig så tror alltså att då börjar nog den riktiga bekämpningen. Det stora anfallet? – Ja, man kommer då tror jag under några dygn att skjuta kryssningsmissiler och sätta in sådana här precisionsbomber. Men vi kommer inte att få se att USA fortsätter med sådana här mindre attacker, att det är så man kommer att bedriva kriget? – Nej, jag tror att man kommer att erbjuda det skydd som natten erbjuder, och efterhand övergår den här förbekämpningen i markoperationer.
Jonas Alsgren