Strejkande elever i Umeå kan förlora studiebidrag

På flera håll har protesterna mot Irakkriget redan börjat. På Midgårdsskolan i Umeå började eleverna morgonen med en strejk i protest mot Irak-kriget. Johannes Oskarsson är en av de strejkande eleverna och han tänker inte avbryta strejken trots att skolans ledning är emot den.
– Vi strejkar för att protestera mot ett krig som kommer att döda hundratusentals oskyldiga människor helt enkelt, säger Johannes Oskarsson. Tror du att det kan påverka? – De vi kan påverka är den svenska regeringen att ta upp frågan i FN:s generalförsamling och FN ska ha makt att stoppa vilket krig som helst om de demokratiska reglerna fungerar, säger han. Nu har skolans ledning sagt att det är en olaglig strejk? – Det tycker vi är tråkigt men vi får göra en prioritering om det är viktigare med en dags närvaro eller att försöka förhindra ett krig, säger Johannes Oskarsson. Staffan Sjölund är rektor på Midgårdsskolan. Han tycker att det är ett gott syfte men trots det säger han att det är en olaglig strejk. – Skolan ska ha en opolitisk hållning. Men sådana här aktioner ska skötas genom elevrådet och det har inte skett. De elever som inte dyker upp kommer att få frånvaro utan giltigt förfall. För några få elever som befinner sig på gränsen kan därmed få indraget studiebidrag, säger Staffan Sjölund.
Lennart Odhström, SR Västerbotten