Mandamus börsstoppat

Börshandeln i fastighetsbolaget Mandamus stoppades på eftermiddagen. Mer information väntas senare under torsdagen.