Folksam Liv backar stort

Miljardförlusterna fortsätter för Folksams livförsäkringsbolag.
Folksam Livs förlust blev förra året 4,8 miljarder kronor före bokslutsdispositioner och skatt.