Spänt EU-toppmöte om Irakstöd ...

I Bryssel samlas på torsdagskvällen EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte. Mötet skulle egentligen ha handlat om ekonomi, men kommer helt att överskuggas av Irakkrisen.
Det är många som önskar att de fick vara med vid regeringschefernas middag i kväll. För första gången sedan Irakkrisen blev akut, träffas bland andra de bittra motståndarna Storbritanniens premiärminister Tony Blair, Frankrikes president Jacques Chirac och Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder. Svårt prov för diplomatin Kraven på diplomati och finess kommer att sättas på svåra prov på flera håll i kväll. En av de mer akuta frågorna för de 15 regeringscheferna är hjälp till återuppbyggnad av Irak, men också här kan de svåra motsättningarna bromsa snabba insatser. Känslig fråga EU-kommissionen skickar nu cirka 200 miljoner kronor till Irak, men det finns förslag om betydligt större insatser, ungefär en miljard kronor, men det är en känslig fråga. Vissa länder, som är kritiska till att USA och Storbritannien agerar utan FN-stöd, är också tveksamma till att EU snabbt ska komma till undsättning nu. Helt klart kommer stora ansträngningar att göras att sluta leden. Ambitionen är att de 15 ska enas om ett uttalande om Irak, en uppgift som dock ter sig minst sagt svår.
Willy Silberstein, Bryssel