Protester mot kriget runt om i världen

Runt om i världen pågick på torsdagseftermiddagen stora demonstrationer mot kriget i Irak, också i Sverige – även om de flesta protestmötena här väntades framåt kvällen.
”Död åt Saddam, Bush å hela fadderullan!”, ”Smarta bomber dödar inte”, var två av parollerna som skanderades under ett timslångt protestmöt i Stockholm som samlade cirka 5 000 elever, som lämnat klassrummen för att tåga mot den amerikanska ambassaden. Noga planerad Med en riggad ljudanläggning som hyrts in och väntade på plats var demonstrationen noga planerad sedan tidigare av nätverket Elever Mot krig. Precis som de andra antikrigsnätverken hade man spridit budskapet att samma dag som de första bomberna faller över Bagdad skulle man visa sin avsky för kriget. Därför var det redan klart att ett stort antal demonstrationer skulle äga rum i de flesta svenska städer på kvällen. ”Vi är ute på farligt vatten” Somar al-Naher, vid nätverket mot krig på Gotland, skulle bege sig till kvällens manifestation på Östercentrum i Visby. – Men bryter mot folkrätten och man har gått utanför FN, man har alltså satt upp en egen världsordning. Det är litet farligt, för det innebär: hur kommer det att se ut i framtiden, vilket är nästa land och vilken är nästa lösning, hur kommer vi att agera i framtiden, kan alla stormakter göra som de vill - agera på egen hand? Vi är ute på farligt vatten nu alltså, säger hon.
Mika Koskilainen, SR Gotland, och Alexander Norén
I Australien rapporteras tiotusentals människor ha deltagit i demonstrationer i flera städer under dagen. Också i flera länder i Asien och i Europa har protester genomförts. I Aten i Grekland rapporteras mellan 80 000 och 100 000 människor ha demonstrerat och ropat antiamerikanska slagord. Genom Berlin uppges 50 000 personer ha genomfört en protestmarsch förbi den amerikanska ambassaden. Antikrigsmanifestationer gjordes också i Italien, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Österrike och Schweiz.