Oenighet i riksdagen om kriget

USA:s anfall mot Irak strider mot folkrätten, det vidhhöll statsminister Göran Persson under den särskilda Irakdebatten i riksdagen i eftermiddags. Men han fick mothugg av både folkpartiet och moderaterna.
– Det är fel att tvärsäkert hävda att de insatser som nu görs för att avväpna den irakiska regimens massförstörelsevapen strider mot folkrätten, sa moderaternas ledare Bo Lundgren. Lundgren fick medhåll Ansvaret för kriget är Saddam Husseins och ingen annans var Bo Lundgrens budskap när han i eftermiddags debatterade Irakkriget med de övriga partiledarna. Han fick medhåll av folkpartiledaren Lars Leijonborg, som menade att det går att betrakta kriget som legitimt. – Kosovokommissionen, med Carl Tham som prominent medlem, skrev att det USA-ledda ingripandet i Kosovo inte var legalt, men det var legitimt, sa Lars Leijobnborg. Det går ju att argumentera för att ett ingripande mot det hot som Saddam Hussein och hans regim utgör är berättigat och i den meningen legitimt. V varnade för ny världsordning Statsminister Göran Persson vidhöll dock sin uppfattning om att kriget strider mot folkrätten. Han fick medhåll från vänsterpartiet, miljöpartiet och även centerpartiet. Vänsterpartiets ledare Ulla Hoffman varnade för att USA:s krig kan leda till en ny, mer odemokratisk världsordning. – Vi tror inte att det går att bomba fram demokrati och frihet. Framför allt vägrar vi att ställa oss bakom ett krig som förs för att etablera en världsordning på USA:s villkor på grundval på USA:s maktanspråk och ekonomiska intressen, sa Ulla Hoffman. C höll inte med Centerpartiets ledare, Maud Olofsson, kritiserade de övriga borgerliga partiernas inställning. Hon vände sig även emot moderatledaren Bo Lundgren för hans åsikt att Frankrike, med hot om veto i säkerhetsrådet, förstörde möjligheten till en uppgörelse inom FN. – Inget kan vara mer fel. Det är USA som beordrar sina trupper till angrepp med hjälp av Storbritannien. Det är dessa som ska ta på sig huvudansvaret när man lämnar FN-linjen. Ingen annan, sa Maud Olofsson.
Magnus Thorén