Förslag som ska åtgärda sjukskrivningar

Från den 1 juli i år ska läkarintygen vara tydligare och den som varit sjukskriven i åtta veckor ska kallas av Försäkringskassan till ett obligatoriskt avstämmningsmöte. Det föreslår regeringen tillsammans med samarbetspartierna v och mp.
- Det här är en del av de förändringar som måste till. Den stora potentialen för att halvera sjukskrivningarna, den ligger i att förändra ute på arbetsplatserna. Förändra jobb men också förändra möjligheten för sjukskrivna att komma tillbaka, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Det friska ska betonas framför det sjuka, deltidssjukskrivning ska göras till norm. Utgångspunkten och flera av dagens förslag är kända sen tidigare och innebär att sjukförsäkringen stramas upp i syfte att minska passivering och långa sjuskrivningar. Regeringen lägger tyngdpunkten vid obligatoriska så kallade avstämningsmöten som ska ske, mellan arbetsgivare, den sjukskrivne och försäkringskassa, senast efter åtta veckors sjukskrivning. Då ska sjukdom och arbetsförmåga och behov av rehabilitering kartläggas. Den arbetsförmåga som finns ska tas tillvara och den sjukskrivne som vägrar infinna sig kan förlora ersättningen. Det här tror regeringen kommer att minska sjukskrivningarna. Andra förslag är att det blir obligatoriskt för arbetsgivarna att göra en rehabiliteringsutredning, och att läkarintygen blir tydligare. Försäkringen ska inte användas för att ersätta sociala och generella livsproblem skriver regeringen.
Pia Lille