... i byggnad som buggades

EU:s stats- och regeringschefer samlas på torsdagskvällen i just den byggnad som under nästan tio år varit avlyssnad. Det är en fråga som fortfarande väcker stor uppmärksamhet.
Tänk er följande, helt realistiska scenario: en tjänsteman sitter i Bryssel och diskuterar förhandlingstaktik inför en viktig fråga, till exempel hur långt landet kan sträcka sig i en kompromiss. Tänk er dessutom, att ett annat land kan höra allt. Väcker fortsatt stor uppmärksamhet Nej, det är inte en dålig spionfilm. Det är det som skett i EU:s ministerråd. Telefoner har buggats i rum som Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Österrike använder. Detta EU-gate fortsätter att väcka stor uppmärksamhet här i Bryssel. Buggningen är mycket avancerad. Den eller de skyldiga har lyckats gå in i inbyggda rör i taket eller betongväggar och dessutom haft koll på var det mycket stora antalet ledningar går. Det gör att de ansvariga tror att också någon eller några anställda vid ministerrådet är delaktiga. Måttligt upprörd När EU-ambassadörerna informerades på onsdagen var dock inte upprördheten så stor, sägs det. ”Vi blir ju alltid avlyssnade”, som en luttrad diplomat uttryckt det. Redan har affären också lockat fram skämt. En svensk sa till exempel att han var bestört över att Österrike ansågs tillräckligt viktigt för att bugga, men inte Sverige.
Willy Silberstein, Bryssel