Turkiskt ja till att upplåta luftrum åt USA

Turkiets parlament sade på torsdagskvällen, efter tre dagars intensiv debatt, ja till att upplåta turkiskt luftrum för flygattacker in i norra Irak.
Turkiet går igenom en av sina svårare kriser. Därför har det tagit lång tid, alltför lång tid enligt USA, att fatta ett beslut om hur mycket Turkiet ska stödja attackerna mot Irak. Med 332 röster mot 202 sade parlamentet ja till att upplåta turkiskt luftrum åt USA för attackerna mot Irak, och för att transportera in soldater och krigsmateriel dit. Däremot kommer inte turkiska flygbaser utnyttjas i det här syftet, men det stod också klart på torsdagskvällen att den turkiska regeringen ska förhandla med USA om villkoren för detta, det vill säga: Turkiet vill ha kompensation, förmodligen pengar. Kan pågå i flera dagar Förhandlingen kan vara klar på några timmar, men också pågå i flera dagar. Turkiet fick förut ett löfte om sex miljarder dollar i bidrag eller upp till 30 miljarder i krediter, men då gällde det att upplåta militärbaser och vägar åt 62 000 amerikanska soldater. När parlamentet röstade nej till detta tidigare försvann också löftet om bidrag, och den redan djupa ekonomiska krisen förvärrades ytterligare i Turkiet. Kan leda till att Turkiet får igenom krav Att bombningarna redan börjat och USA har bråttom kan leda till att Turkiet får begärda ersättningar. Parlamentet beslutade samtidigt att ge grönt ljus åt den turkiska armén att gå in i norra Irak.
Christina Gustafsson, Istanbul