EU-ledarna eniga om Irakuttalande

På EU:s toppmöte i Bryssel på torsdagskvällen lyckades regeringscheferna ena sig om ett Irak-uttalande.
Europeiska unionen tillämpade igår kväll krisernas formulär 1 A när Irakuttalandet skulle författas. Det blev luddiga och till intet förpliktande formuleringar, som att EU måste hjälpa till med återuppbyggnad och flyktingmottagande i området. Strategin är att försöka stryka ett streck över det som varit, motsättningarna är för svåra att övervinna, unionen kommer inte längre. Än en gång har EU visat prov på handlingsförlamning. Och det just när unionen skulle ha kunnat vara en aktör på världsarenan. Men en sådan roll förutsätter visst mått av enighet, och det har varit en verklig bristvara den senaste tiden. De 15 enades också om att EU vill stärka relationerna med USA. Men också det är, än så länge, mest kosmetiska. För även om viljan till bättre relationer finns, så kommer det att ta lång tid innan förtroendet återskapas mellan de två blocken på ömse sidor av Atlanten.
Willy Silberstein, Bryssel