Enorma summor för krigets kostnader

Förutom de mänskliga kostnaderna för kriget i Irak så tillkommer också de ekonomiska kostnaderna. Den amerikanska administrationen är mycket förtegen med hur mycket kriget kommer att kosta. Men alla bedömare är ense om att det handlar om mycket stora belopp. (Ekot)
En satellitstyrd Tomahawkmissil avfyras från en amerikansk jagare. Redan när den skjuts iväg, långt innan den träffar sitt mål i Bagdad har 700 000 dollar gått upp i rök. Det är nämligen vad en enda av de här avancerade missilerna kostar, över 6 miljoner kronor. President George Bush har inte sagt hur mycket han räknar med att kriget i Irak kommer att kosta de amerikanska skattebetalarna. Men andra har räknat. 60 miljarder dollar för kort krig Kongressens budgetavdelning räknar att notan i bästa fall, om kriget bara varar i en till två månader, stannar på mellan 44 och 60 miljarder dollar. En glädjekalkyl anser flera utomstående bedömare och nämner istället 100 miljarder dollar eller 865 miljarder kronor som trolig kostnad. Det är lika mycket som svenska statens totala utgifter under ett år. Eller 20 gånger den svenska försvarsbudgeten. Ockupation kostar mer Men de här summorna handlar fortfarande bara om själva kriget. Om kriget, som har antytts från amerikanskt håll, följs av en ockupation så kommer det att kosta ytterligare mellan 100 och 400 miljarder kronor per år, enligt bedömarna som påpekar att USA efter segern över Japan i andra världskriget blev kvar i sju år och i Korea har man varit i 50 år nu. Krig med lånade pengar USA är visserligen inte bara världens mäktigaste militärmakt utan också världens mäktigaste ekonomiska makt. Men Irakkriget drivs med lånade pengar. Budgetunderskottet väntas i år uppgå till rekordstora 304 miljarder dollar.
Martin Ahlquist