Irakiska flyktingar på väg mot Jordanien

Tusentals flyktingar rapporteras vara på väg från Irak mot Jordaniens gräns. Men det finns illavarslande tecken om att Iraks grannländer bara håller gränserna öppna för flyktingar som snabbt kan föras vidare till andra länder. Röda korset räknar med att kunna hjälpa många flyktingar, trots brist på pengar .
– Vi har material på plats för att ta emot 5 000 personer. Vi har också utrustning här i Amman för att ta emot ytterligare 40 000 människor. Den materielen kan vi köra ut till gränsen om det behövs, eller upp till Syrien om behoven uppstår där, säger Christer Åqvist, chef för Röda Korset i Jordanien och fortsätter: – Vi har också den största styrkan någonsin för Röda korset med katastrofteam beredda på olika håll i Europa. De har också sjukhus, kliniker, vattentekniker och annan kompetens som kan behövas. Om allt skulle behöva mobiliseras kan de hjälpa 700 000 människor. Ändå har den här operationen varit gravt underfinansierad? – Ja, vi har grävt på botten i våra kassakistor och tagit av våra egna medel innan vi på torsdagen kunde gå ut med en apell på 80 miljoner dollar som syftar till att i området bistå drygt 300 000 människor under en niomånadersperiod. – Vi räknar med att under en första tremånadersperiod bistå flyktingar i en katastrofsituation. Därefter kommer det mer handla om rehabilitering och hjälpa människor som vill återvända, säger Christer Åqvist. Gränser öppna bara för en del Det som Christer Åqvist inte offentligt kan uttala sig om är de farhågor som finns om att Iraks grannländer verkar försöka hålla sin gränser öppna bara för flyktingar som snabbt kan föras vidare till andra länder. Det finns redan illavarslande uppgifter om att palestinier och irakiska flyktingar tvingats vända åter.
Bengt Therner, Amman