Lars Norén får Akademi-pris

Dramatikern och författaren Lars Norén får årets nordiska pris från Svenska Akademien, på 250.000 kronor.
Det nordiska priset har delats ut sedan 1986, då Akademien fyllde 200 år. Akademiens gustavianska stipendium på 30.000 kronor får historikern Mikael Alm, för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.