Fredagsbön mot krig

På fredagsbönen i moskén på Södermalm i Stockholm var ett av ämnena för predikan kriget mot Irak. Predikan handlade om människors oro och uppmanade muslimerna att hålla ihop mot kriget.