11 företag stäms för asfaltskartell

Konkurrensverket stämmer 11 företag som misstänks för olagligt kartellsamarbete i asfaltbeläggningsbranschen . Det sammanlagda skadeståndsanspråket är närmare 1,7 miljarder kronor, och är därmed det största konkurrensmålet hittills i Sverige
Bland de misstänkta företagen finns börsnoterade Skanska, NCC och Peab. Det var i oktober 2001 som Konkurrensverket gjorde så kallade gryningsräder hos flera företag i branschen och flera företag har också erkänt att de medverkat i en kartell.