Ännu hårdare ryska fördömanden

På fredagen kom nya och ännu hårdare fördömanden från Ryssland där man talar om en olaglig ockupation av Irak, och president Vladimir Putin varnar för att Irakkonflikten kan sprida sig till andra delar av världen.
– Enligt vår mening är det här inte längre bara en lokal konflikt, utan en potentiell källa till instabilitet i andra delar av världen och det inkluderar även de forna sovjetstaterna, sade Putin när han på fredagen träffade representanter från tolv tidigare sovjetstater – sex av dem med huvudsakligen muslimsk befolkning. Utrikesministern angrep terminologi Nästan samtidigt talade den ryske utrikesministern Igor Ivanov inför parlamentets underhus Duman, där han använde orden ”illegal ockupation av Irak” och gick till angrepp mot den terminologi som Washington och London använder sig av när man – enligt Ivanov – i propagandistiskt syfte talar om koalitionstrupper som nu befinner sig i Irak. Att tala om en koalition när det i själva verket handlar om två länders stridande förband är bara ett sätt att förvilla omvärlden och ge sken av att man har många bakom sig i världen, menar Ivanov som flera gånger i stället använde orden ”invasion” och ”ockupation” av Irak. Moskva ger dubbeltydiga signaler Hårda ord alltså från Moskva på fredagen, men faktum är att Moskva ger många dubbeltydiga signaler i dessa dagar där den ryska ledningen å ena sidan talar om vikten av fortsatta goda relationer till USA samtidigt som man går till starkt angrepp mot samma land. En rad experter menar att Ryssland just nu försöker gå en delikat balansgång, där man inrikespolitiskt måste gå ut hårt, eftersom en klar majoritet av ryssarna – för att inte tala om den stora muslimska delen av befolkningen – är emot Irakkriget. Dessutom gränsar Ryssland till en rad muslimska före detta sovjetiska stater. Samtidigt vill man inte minst av ekonomiska skäl bibehålla de – i alla fall tidigare – goda relationerna med USA.
Vladislav Savic, Moskva