Blair: FN och EU bidrar efter kriget

Storbritanniens premiärminister Tony Blair lade på fredagen stor vikt vid att FN måste få en central roll i Irak efter kriget, och att alla EU-länder tar stort ekonomiskt ansvar.
Tony Blair såg, om möjligt ännu blekare, tröttare och magrare ut när han på fredagen träffade media efter toppmötet i Bryssel, men så hade också Blair kort tid innan fått besked om att åtta brittiska och fyra amerikanska soldater dött i en helikopterolycka i Irak. Storbritannien lyckades få med sig toppmötet på att uttala att FN måste spela en central roll i återuppbyggnaden av Irak. Det anses viktigt för den brittiska opinionen, medan USA vill ha så fria händer som möjligt, utan att kringgärdas av världssamfundets synpunkter. Men det här var, säger en källa till ekot, inte kontroversiellt i överläggningarna. Här var enigheten i EU-kretsen stor. EU-länder får betala Blair förklarade också, uppfordrande, att han förväntar sig att alla 15 EU-länder är med och betalar för ett återuppbyggt Irak. Här är enigheten mindre. Vissa tycker att just britter och amerikaner måste ta ett betydligt större ansvar än andra. Irak präglade toppmötet Hela toppmötet har präglats av Irakkriget. Motsättningarna mellan Storbritannien och Frankrike är lika hårda nu som tidigare. Utrikesminister Jack Straw förklarar till exempel att han inte ångrade något av de mycket hårda ord, som han fällt om fransmännens agerande. En mätare på den frostiga temperaturen är att Frankrikes president Jacques Chirac här på toppmötet vägrade att komma in i det rum där Tony Blair vistades, innan fotograferna motats ut.
Willy Silberstein, Bryssel