EU diskuterar torskstopp

EU-kommissionen diskuterar för närvarande att införa ett tillfälligt stopp för torskfiske i Östersjön. Det skulle i så fall bli en förlängning av det ordinarie fiskeuppehållet mellan den 1 juni och 31 augusti.
EUs jordbruks- och fiskekommissionär Franz Fischler skriver i ett brev till den svenska regeringen att det är mycket oroande att landningen av torsk är för liten. Fishler säger att kommissionen kan komma att vidta nödåtgärder Och nu förs alltså diskussioner på tjänstemannanivå med Sverige, Danmark och Tyskland, och man hoppas också att Polen ska godta ett eventuellt fiskestopp.