USA erbjuder irakiska befälhavare skydd

USA har erbjudit irakiska befälhavare skydd i vissa byggnader i Bagdad som inte ska bombas, det uppger tidningen Washington Post.
USA har fört en intensiv kampanj bland annat med hjälp av telefonsamtal och e-post för att få personer i den irakiska militärledningen att hoppa av. Enligt Washington Post har USA fått löfte från vissa irakiska befälhavare att de inte ska använda kemiska vapen mot de framryckande USA-ledda trupperna.