” Iraks befolkning behöver Sveriges stöd”

Utrikesminister Anna Lindh säger efter det första stora luftangreppet mot Bagdad att det alltid är befolkningen som blir värst drabbad. Utrikesministern talade vid lunchtid vid ett apellmöte vid Lilla torget i Linköping.
– I det här läget måste vi se framåt och för befolkningens skull hoppas att kriget blir så kortvarigt som möjligt och sen måste vi vinna freden, som är det svåraste, sa Anna Lindh. Från Afganistan har vi sett att det kan vara svårare än att vinna kriget. Det handlar också om att starta hjälp till befolkningen och inleda återuppbyggnaden. Turkiet har gått in med styrkor i Irak, hur kommenterar du det? – Det är något som vi är oroliga över, därför att det finns risk att norra Irak, som klarat sig bra vad gäller demokratiska strukturer och välståndsutvecklingen, att de drabbas av att den turkiska militären går in, säger Anna Lindh. Här vill det till att vi sätter press på Turkiets militär att vi inte kan acceptera övergrepp på den kurdiska befolkningen. Vad kan Sverige göra? – Jag har skrivit brev till och kontaktat min turkiske utrikesministerkollega och Turkiet vill bli medlem i EU i framtiden. Därför tror jag att trycket från EU-länderna och USA visar att Turkiet måste bry sig om de krav vi ställer, avslutar Anna Lindh i P1-morgon special på lördagsmorgonen.
Anders Holmberg och Edvard Unsgaard