Motståndsfickor i intagen irakisk hamnstad

För en presskonferens nyligen uppgav en brittisk överste att striderna kring irakiska hamnstaden Umm Qasr var betydligt svårare än väntat. Man uppgav att man hade kontroll över staden men att det fortfarande finns fickor av gerillamotstånd, som det kallades.
Umm Qasr är Iraks enda djuphamn mot Persiska viken och av strategisk betydelse. De uppgav också att de inte tänker skynda sig med att inta staden Basra, Iraks näst största stad. Det uppgav att det inte verkade finnas någon militär inne i staden. Söker kontakt med irakiska befälhavare Man vill att trupperna ska välkomnas av invånarna i Basra utan några strider. Man sa att man distribuerat flygblad och hoppas att militära befälhavare inne i staden ska ringa ett satelittelefonnummer som angivits och erbjuda sig att ge upp. Översten uppgav också att när de brittiska och amerikanska styrkorna nu drar mot Bagdad så hoppas man kunna arrangera lokala vapenvilor med irakiska styrkor längs vägen. Översten sa att vi vill ge dem värdigheten att slippa kapitulera. Bara de lyder order så kan de bevars intakt i sina regementen utan att behöva ge upp som krigsfångar. Vill bevara infrastruktur Han sa också att man i möjligaste mån försöker undvika att bomba förläggningar med soldater. Han sa också att man vill bevara infrastrukturen. Det kan vara ett tecken på att Storbritannien och USA är medvetna om att de måste vara med och betala återuppbyggnande av Badad också.
Nils Horner, Kuwait