USA-general säker på att Irak har otillåtna vapen

Trots att Saddam Hussein ännu inte använt några massförstörelsevapen sa general Tommy Franks, högsta befäl för den amerikanska styrkan, att han är säker på att Irak har massförstörelsevapen.
– Kriget mot Irak kommer skilja sig mot alla andra krig i historien, sa Franks i sin första presskonferens sedan kriget inleddes i Qatar. Han sa att hans styrkor använde chock, överraskning, flexibilitet och att vapnen sätts in på en skala som vi aldrig tidigare sett. Bombningen av Bagdad har varit ”exceptionellt väl utförd”, menade Franks, samtidigt som han underströk att den USA-ledda styrkan tar till extraordinära mått för att undvika civila dödsoffer. Om Saddam Hussein ännu är vid liv kunde generalen inte svara på och menade att kriget inte bara syftar till att eliminera Hussein utan att få till stånd en regimförändring. Enligt Franks har kriget hittills gått planenligt och sa att det ännu inte finns planer på en omfattande offensiv mot Basra, Iraks andra största stad, men sa att när staden väl faller kommer invånarna att välkomna den USA-ledda styrkan. – Det här handlar om befrielse och inte om ockupation, sa Tommy Franks.
Nils Horner