Ingen flyktingström till Iran

Myndigheterna i Iran sa på lördagen att de ännu inte sett några tecken på att någon större flyktingström var på väg från Irak.
Iran ska också hålla sin gräns mot Irak stängd om det inte gällde livsfara. FN:s flyktingkommissarie har uppskattat cira 600.000 människor kommer att fly undan kriget i Irak och att ungefär hälften av dem skulle bege sig till Iran.