Varningar för långt krig i Irak

Kriget kommer bli långt och svårt. Varningarna kom under lördagen både från USA:s president och hans högste befälhavare i Irak. Kanske var det erfarenheten från de senaste två dagarnas markkrig i södra Irak som frammanade förutsägelserna. Flyganfallen mot Bagdad forsatte under lördagskvällen.
Amerikanska och brittiska trupper stötte under det senaste dygnet på hårdare motstånd än väntat i Basra och Nasiriya liksom i hamnstaden Umm Qasr. Det som såg ut som ett klassiskt härtåg utför Eufrats västra bank stoppades upp vid övergången Nasiriya omkring halvvägs mellan den kuwaitiska gränsen och Bagdad. Tog sig över Eufrat Efter nästan ett dygns strider lyckades soldater ur USA:s tredje infanteridivision säkra en bro över Eufrat och kunde på det sättet se till att vägen mot Bagdad har ett hinder mindre. Nu kan pansarstyrkan följd av förstärkningar fortsätta sin färd mot Bagdad och fortsätta förmedla budskapet till världen och irakierna att Saddam Hussein allt mer tappar greppet. I Basra rasade hårda strider i väster. Amerikanska och brittiska soldater gick in i staden. Men det står nu klart att Iraks andra största befolkningscentra inte kommer ockuperas av de invaderande styrkorna. I stället inriktar sig britter och amerikaner på att Basra inte utgör något hot mot deras soldater i området. Inga irakiska massavhopp Det som första dagen närmast såg ut som en promenadseger har nu ett par dagar senare förbytts i krigets gråa verklighet. Även om några hundra irakiska soldater överlämnat sig till de framryckande amerikansk-brittiska trupperna så har Pentagons drömmar om massavhopp från Saddam Husseins här långtifrån infriats.
Lars Kobbe, Kairo