Stödet för Bush ökar i USA

Trots de stora demonstrationerna ökar stödet för USA:s president George Bush och kriget mot Irak. Opinionsmätningar visar att demonstranterna är i minoritet.
70 procent av det amerikanska folket är för kriget och stöder president Bushs sätt att hantera Irakfrågan. Siffran innebär en uppgång med 19 procent på bara 10 dagar. Partipolitisk splittring Men opinionsmätningen visar samtidigt på djup partipolitisk splittring i USA. Medan 93 procent av republikanerna ställer sig bakom George Bush får hans krig mot Irak bara stöd av 50 procent av demokraterna. Bedömare har gjort jämförelser med George Bush den äldre som under sitt krig mot Irak hade stöd av 80 procent av demokraterna. Medierna får skulden Bland demonstranterna i New York och San Francisco uttrycktes stor ilska mot amerikanska medier som beskylldes för krigsentusiasm. Vissa mediakritiker, som författaren Eric Alterman, menar till och med att pressens passivitet banat väg för kriget eftersom så få journalister har granskat och ifrågasatt den påstådda länken mellan Irak och Al Qaeda. Det är mediernas fel, menar man, att så pass många amerikaner som 42 procent tror att Saddam Hussein var inblandad i terrorattackerna den 11 september.
Cecilia Uddén, Washington