Norsk vapeninspektör: USA har ljugit

En av FN:s vapeninspektörer talar nu ut och säger att det underlag som USA pekar på för att angripa Irak är mycket svagt. Norrmannen Jörn Siljeholm som varit med i FN-inspektionerna säger att USA presenterat rent falska uppgifter om Iraks vapen. Uppgifterna föll ett efter ett när vi kontrollerade, säger han.
Jörn Siljeholm jobbade som FN:s vapeninspektör i Irak under Hans Blix ledning fram till i början av mars. Till vardags arbetar han som forskare vid Massachusetts teknologiska institut i Boston. Powell lämnade felaktiga uppgifter ”Vi var i Irak för att kontrollera fakta”, säger han i en intervju med norska Nrk, ”och många av de uppgifter om Iraks vapen som USA:s utrikesminister Colin Powell lade fram inför FN:s säkerhetsråd stämde inte när vi kontrollerade”. Lastbilar till exempel, som enligt Powell skulle innehålla utrustning för att eliminera kemiska vapen visade sig vara brandbilar, säger vapeninspektören. I stort sett var det bara skräp som USA presenterade inför FN:s säkerhetsråd, säger han. Han går så långt som att säga att Colin Powell har ljugit när han påstått att han kan vara säker på att Irak har massförstörelsevapen. Om fler analytiker vågar tala ut säger de nog detsamma som jag, säger han. Kritisk till samarbetet med USA Vapeninspektören tycker att samarbetet med amerikanarna har fungerat dåligt eftersom USA inte kunnat lämna någon information som kan visa att Irak har massförstörelsevapen. Men han vill inte utesluta att Irak kan ha den typen av vapen. Jörn Siljeholm tvivlar ändå starkt på att amerikanerna kommer att finna sådana vapen, i alla fall i en sådan omfattning att det utgör ett militärt hot. Vapeninspektioner ändå viktiga Vapeninspektören är nu mycket besviken på att USA har gått till krig mot Irak och anser att grundläget för angreppet är tunt. Men han tycker inte att vapeninspektörernas arbete varit förgäves. Vi har i alla fall kunnat skjuta upp kriget, säger han. Dessutom tror Jörn Siljeholm att den här typen av inspektioner kommer att bli viktiga också i framtiden i andra länder som kan ha massförstörelsevapen.
Beatrice Janzon, Oslo