Kriget har nått norra Irak

På natten till söndagen spred sig kriget även till de kurdiska delarna i norra Irak där staden Mosul bombades. Ferda Turan, svensk-kurdisk frilansjournalist, befinner sig i Dohuk norr om Mosul berättar att hela huset skakade vid en bombattack nu på förmiddagen när de allierade bombade en irakisk militärpostering.
Mellan de två gånger som Ekot pratar med den svensk-kurdiske frilansjournalisten Ferda Turan, bombas en irakisk gränspostering norr om staden Mosul. - Fönstren och dörrarna skakade och sen kunde man se en jättehög rökpelare. Trots att det är berg i vägen kunde man se röken stiga från området. Hör bomberna i Mosul Ferda Turan är i den kurdiska staden Dohuk 10 mil från den turkiska gränsen. Han berättar om hur han hela natten och förmiddagen har hört bombattackerna mot Mosul, några mil söderut. Mosul är Iraks tredje största stad. Trots att den ligger i den kurdiska delen i norra irak så kontrolleras staden av Saddam Hussein. Mosul - med sina stora oljefält - är oerhört viktig för båda sidor att kontrollera. - Mosul är en väldigt strategisk plats. Nästan alla höga irakiska officerare kommer från Mosulområdet, kanske bombar man för att demoralisera dem. Gatorna är tomma Det är tydligt att kriget nu även nått norra Irak, säger Ferda Turan, och berättar om tomma, öde gator. Nästan alla kurder har lämnat städerna för att söka skydd på landsbygden. - Det är rätt så tomt, ganska få affärer är öppna. Myndigheterna har mer eller mindre tvingat ett antal bagerier och restauranger att öppna men annars är cirka 90 procent av affärerna stängda.
Therese Larsson