Flyktingströmmen uteblev

Den befarade flyktingströmmen från Irak till grannländerna tycks ha uteblivit. En grupp om 14 irakiska flyktingar kom på söndagen till Syrien och de är såvitt känt de första irakiska medborgare som lämnat landet sedan kriget började, säger en talesman för FN:s flyktingorgan UNHCR
Orsaken är oklar men i grannlandet Jordanien vittnar flyktingar av andra nationaliteter om irakier som flyr inom landet eller som hindras från att lämna Irak, rapporterar TT:s utsände.