Fortsatta anfall i Irak

Iraks huvudstad Bagdad skakades under söndagskvällen av nya bombexplosioner, rökmoln steg mot skyn, men det är oklart vad som träffats. Samtidigt fortsatte de hårda sammandrabbningarna kring staden Nasiriya.
I vad den biträdande befälhavaren för USA-koalitionens styrkor, generallöjtnant John Abizaid, beskrev som den svåraste striden hittills under kriget har flera allierade soldater dödats eller skadats. Någon exakt siffra sades inte utan det hävdades att det rörde sig om färre än tio. Även från andra håll i Irak rapporteras om alltmer intensiva drabbningar idag. Koalitionen rapporterar också att tolv amerikanska soldater saknas, troligen var det några av dem som irakisk tv i dag visades upp när de förhördes av irakisk militär. Bilderna förmedlades av den arabiska tv-kanalen Al-Jazira, vilket fick John Abizaid att på presskonferens vända sig direkt till kanalens reporter: – Jag är väldigt besviken över att ni visade de bilderna, och jag hoppas ingen annan gör det, sa Abizaid. Bilder på fångar kan skapa opinion De amerikanska tv-bolagen också hittills avstått, men enbart uppgiften om tillfångatagandet och beskrivningen av bilderna har redan sakta satt igång den väntade debatten här i USA hur den här typen av nyheter kommer att påverka krigsopinionen. President Bush sa i en kommentar att han utgår från att fångarna behandlas humant. Tidigare idag förklarade den irakiske försvarsministern Sultan Hashim Ahmed att Irak kommer att respektera Genevekonventionen och inte skada de amerikanska fångarna. Men Internationella Röda Korset säger i ett uttalande att det är ett brott mot konventionen att visa tv-bilder och förnedra fångar på det sätt som nu har skett. Motstridiga uppgifter om framryckning Vid dagens presskonferens upprepade USA-koalitionens företrädare sitt budskap att invasionen går som planerat, trots uppgfiter om att det irakiska motståndet hårdnat, och att det finns motstridiga rapporter om styrkorna verkligen hade kontroll över områden som de tidigare hävdat var erövrade. Abizaid medgav att det fanns motståndsfickor kvar. Enligt honom bland annat i form av irakiska soldater som strider i civilia kläder, och den amerikanske befälhavare sa att det kommer att ta lång tid att säkra städer som till exempel Basra. Men på frågan från en brittisk journalist om inte det överraskande hårda motståndet, de offer som redan krävts, krigsfångarna som Irak tagit, visar att kriget blir svårare än koaltionen hoppats, var svaret kort och koncist: – Nej, svarade biträdande befälhavaren för USA-koalitionens styrkor, generallöjtnant John Abizaid
Anders Ask New york