Bush väntas kräva mer pengar för kriget

USA:s president George Bush väntas på måndagen begära extrapengar från kongressen för att betala kriget i Irak. Enligt uppgifter i tidningen Washington Post handlar det om 80 miljarder dollar. Frågan är kontroversiell.
Det här blir första gången som Bushregeringen sätter en prislapp på vad kriget i Irak kan komma att kosta de amerikanska skattebetalarna. Alltmer irriterade demokrater i kongressen har pressat Vita huset att lägga fram sådana beräkningar, men därifrån har det hittills sagts att det är besvärligt eftersom ingen vet hur kriget kommer att utveckla sig, men nu ska Bush begära extrapengar. Enligt tidningsuppgifter vill han ha 60 miljarder dollar att använda till själva krigsinsatsen och den inledande återuppbyggnaden, och resten till bland annat humantärt bistånd. Snabbt växande underskott Även om naturligtvis frågan om riskerna för stora förluster av människoliv och politiska bakslag är det som dominerat den amerikanska debatten inför kriget har frågan om påverkan på en redan stapplande ekonomi också varit viktig. Tidigare beräkningar från bland andra en rådgivare till Bush om en krigsnota på uppemot 200 miljader dollar har vållat het debatt. Visserligen är det en relativt sett mindre summa i budgeten men extrakostnaden kommer samtidigt som Bush vill driva igenom sitt omfattande skattesänkningsförslag, och underskottet i statsfinanserna växer snabbt – det kan enbart i år bli mellan 300 och 400 miljarder dollar. Kongressdebatten pågår, och i fredags blev det bakslag för presidenten när senaten röstade för att avsätta en del av de pengar Bush vill använda till skattesänkningar till en slags buffertfond för eventuella krigskostnader framöver. Kritik mot att kostnadsberäkningen dröjt Även ett par ledande republikaner, bland andra den före detta presidentkandidaten John McCain, har kritiserat både det faktum att Vita huset dröjt med kostnadsberäkningen och att skattesänkningsförslaget läggs fram just nu trots den osäkerhet som kriget innebär för ekonomin. Men Bush anser att åtgärderna behövs för att stimulera företag att investera och allmänheten att konsumera, och på så sätt vända den negativa trenden. Frågan om krigskostnaderna är dock så känslig att omröstningen om hela budgeten har flyttats fram för att först få lite klarhet kring presidentens begäran om extrapengar till kriget i Irak.
Anders Ask, New York