Tjetjenskt ”ja” till ny grundlag

I Tjetjenien röstade nästan alla ja till den nya konstitutionen i söndagens folkomröstning. Det var en kontroversiell folkomröstning eftersom det har skett helt på Moskvas villkor, rapporterar SR:s korrespondent i Moskva.
Efter att drygt en tredjedel av rösterna räknats uppges 96 procent av befolkningen ha röstat ja till den nya konstitutionen, som i praktiken innebär att tjetjenerna avsäger sig självständighetsanspråket och godtar att leva under Moskvas styre, om än med ett visst självstyre. Samma resultat som under Sovjettiden Frågan är bara hur det här kommer att tolkas internationellt. Bara det faktum att 96 procent sägs ha röstat ja får nog många att undra och börja minnas. Under Sovjettiden röstade alltid 96 procent av befolkningen ja till vad som än krävdes från Kremls sida. Folkomröstningen har redan kritiserats tidigare av många som hävdat att det inte är rätt att hålla en folkomröstning eller ett val under pågående krig, där eventuella motståndare eller nej-sidan inte ens fått delta med sin kampanj. Några internationella valobservatörer har i stort sett inte funnits på plats, men även om det är svårt att tro att 96 procent av väljarna avsagt sig självständighetsmöjligheten så har det förekommit rapporter om utbredd krigströtthet och utmattning bland befolkningen där många öppet sagt att det gör nästan vad som helst bara det blir slut på striderna. Kan bli ett litet steg mot normalisering I det avseendet kan den här folkomröstningen bli ett litet, litet steg mot en normalisering, men då krävs att Moskva verkligen börjar med återuppbyggnaden av Tjetjenien och dessutom ser till att de ryska soldaterna börjar behandla tjetjener som fullvärdiga ryska medborgare, det vill säga upphör med så kallade upprensningsaktioner och godtyckliga gripanden där många tjetjenska unga män sedan försvinner spårlöst, men inte ens det räcker för fred. Rebellerna har visat sig vara svårslagna, och de kommer att fortsätta kräva en självständighet med vapen i hand vilket innebär att krigsaktiviteterna ändå kommer att fortsätta under en lång tid framåt.
Vladislav Savic, Moskva