Ny nedgång väntar resebranschen

Kriget mot Irak har nu också gett effekter på resandet. Kortsiktigt kan nedgången bli kraftig, och det kommer samtidigt som hela flygresebranschen är inne i en djup kris, men på branschledande Fritidsresegruppen säger man att oron bland resenärerna är liten.
– Jo, det är lugnt. Dels är det lugnt i bemärkelsen att vi har faktiskt väldigt liten oro bland resenärerna. Vi hade nog väntat oss att fler skulle avboka och vara oroliga inför avresan, men det verkar som att svenskarna var väldigt väl förberedda på ett krigsutbrott. Självklart är det också lugnt i den bemärkelsen att försäljningen är ganska avvaktande just nu, främst vad gäller Turkiet och Egypten, säger Lottie Knutsson som är informationsdirektör Fritidsresegruppen. – Fortfarande ska man komma ihåg dock att vi går med fulla plan fortfarande och de är dessutom fyllda med extra glada resefyndare, eftersom priserna ligger väldigt lågt just nu. Resebranschen står inför ny nedgång Redan hårt drabbade flygresebranschen står nu inför en ny kraftig nedgång. Kortsiktigt finns det risk för en minskning av resandet med mellan 30 och 40 procent. Den bedömningen görs av flera av de stora charterrangörerna, enligt uppgift till Ekot. Långsiktigt, räknat på hela året, kan minskningen av antalet resenärer bli upp till 15 procent. Resebranschen drabbades hårt av terrorattackerna den 11 september 2001, men många människor har senaste tiden åter börjat bli ressugna. Nu tycks pendeln svänga tillbaka igen. Intresset att resa till vissa destinationer har nästan upphört: – Det mönster vi kan se, det är ju framför allt länder som antingen är geografiskt eller kulturellt näraliggande krigszonen, och vad gäller charterresemålen så är det ju framför allt Turkiet och Egypten. Man ser en liten tveksamhet kring östra Medelhavet samtidigt som det bokar på bra vad gäller Italien som vanligt, Portugal, Spanien och så vidare, säger Lottie Knutsson. Vågar du dig på en prognos några månader framåt hur det kan bli med resandet? – Det normala mönstret, som vi har sett under väldigt många år och tillfällen, det är att man ser en försiktighet och avvaktan kort efter ett krigsutbrott eller annan negativ händelse. Sedan brukar reslusten ta överhanden, men resandet brukar ta nya vägar och undvika naturligtvis konflikthärdarna.
Tommy Fredriksson