Sd hoppas på starkt EU-val

Sverigedemokraterna satsar nu på att nå riksdagen, men innan dess hoppas partiet på framgång i EU-valet. Där är den viktigaste valfrågan för partiet att förhindra att Turkiet får medlemskap i EU.

– Turkiet är ett stort muslimskt land med stor muslimsk befolkning, ett land där man dagligen bryter mot mänskliga rättigheter. Det är också ett land med en ganska obehaglig geografisk placering om man tittar på en karta, sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under riksårsmötet i Värmland.

Sverigedemokraterna vill att Sverige lämnar Europeiska unionen.  Partisekreterare Björn Söder betecknar Lissabonfördraget, det vill säga EU:s nya grundlag, som ett steg i byggandet av en europeisk monsterstat.

Partiets ungdomsförbund går ännu längre och menar att när statsminister Fredrik Reinfeldt undertecknade EU-fördraget i vintras så lämnades makten över delar av svensk politik till främmande makt.

Rent brottsligt, enligt ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist.

– Då statsministerns agerande den 13 december i fjol torde vara ett solklart fall har Sverigedemokratisk ungdom idag valt att lämna in en polisanmälan om högförräderi mot Fredrik Reinfeldt, sa Erik Almqvist.

Men på Sverigedemokraternas riksårsmöte pendlar det mellan stort och smått. Europadebatten fick flyttas en dag, eftersom en hel förmiddag gick åt till en livlig diskussion om medlemsavgiften skulle höjas med 100 kronor eller inte.

Samtidigt som partiledningen har ett fast grepp om partiet finns det ombud som klagar på toppstyrning. Det märktes inte minst när partiet skulle bestämma hur mycket av partistödet som de lokala föreningarna får som sedan ska skickas vidare till partiet centralt.

Men den ständigt återkommande frågan för partiet, som dyker upp överallt, från kommunpolitik till EU-frågor, handlar om nationalismen och motståndet mot mångkulturen.

På plats i Värmland valde partisekreterare Björn Söder att teckna in Selma Lagerlöf som en som skulle ha röstat på Sverigedemokraterna om hon hade levat idag.

– Selma Lagerlöf var ingen uttalad nationalist och inte heller någon politiker. Men betoningen av hembygden och den folkliga kulturen som Selma skildrade skulle idag ha setts som djupt opassande och fruktansvärt bakåtsträvande av alla partier utom Sverigedemokraterna.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se