Mellanöstern

Omstridd mark kan öppna för fredsavtal

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice uttalar sig positivt om ett nytt förslag för att nå ett fredsavtal mellan Israel och hela Arabförbundet. Medlaren Turkiet föreslår att Israel ska lämna tillbaka Golanhöjderna till Syrien i utbyte mot ett fredsavtal.

Det är ett område som är ungefär lika stort som Öland som dykt upp som ytterligare en bricka i det diplomatiska spelet om fred i Mellanöstern. Markområdet med de gulbruna bergskullarna gränsar i norr mot Libanon, mot Syrien i öst och mot Galileiska sjön, alltså bibelns Genesarets sjö, i sydväst.

Israel ockuperade Golanhöjderna under sexdagarskriget 1967 och sedan 1980 är området annekterat av Israel. Annekteringen har dock inte blivit godkänd av FN eller något land.

Huvudskälet till att de här bergstrakterna är så intressanta är frågan om den kanske viktigaste resursen för överlevnad i hettan under sommarhalvåret, nämligen vatten.

Galileiska sjön är Israels viktigaste sötvattensreservoar och sjöns vatten pumpas vidare över hela landet med hjälp av Israels sofistikerade vattenledningsnät. Men också själva Golanhöjderna tros innehålla enorma underjordiska vattenkällor.

Åtskilliga gånger har konflikten om Golanhöjderna försökt lösas men hittills har ingen lyckats. Men den turkiske utrikesministern Ali Babacan har nu själv gått in, och sällar sig alltså till den grupp av medlare, som försöker lösa den segdragna konflikten om Mellanöstern.

Babacan har bara de senaste veckorna, flera gånger, träffat olika representanter för den syriska regeringen.

Hans diplomatiska strategi är att med hjälp av just Golanhöjderna kunna få till ett fredsavtal mellan Israel och den samlade arabvärlden. För att det ska kunna ske har till exempel Syrien sagt att hela Golanområdet måste överlämnas till Syrien.

Israel har än så länge officiellt inte velat kommentera dom turkiska medlingsförsöken, men här i Turkiet pratas det, precis som i Syrien, om att Israel nu ändå är beredd att träffa en sådan uppgörelse.

Den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice sa idag att USA inte kommer att ställa sig i vägen för ett sådant fredsavtal, samtidigt som hon ifrågasatte Syriens trovärdighet i och med att Syrien fortfarande är en aktör som är med och direkt påverkar det politiska kaoset i Libanon.

Så vägen mot ett fredsavtal mellan Israel och arabvärlden är alltså lång, även om de första stegen tagits, kanske via Golanhöjderna.

Jan Andersson, Istanbul
jan.andersson@sr.se