Riksdagsmajoritet för arbetskraftsinvandring

Det måste bli lättare att få komma till Sverige för att arbeta, tycker miljöpartiet och dom borgerliga. Nu har de kommit överens om att beställa en utredning av regeringen om hur det ska gå till.
Lön, försäkringsskydd och andra anställningsvillkor får inte vara sämre för arbetskraftsinvandrare än för svenskar, skriver dom fem partierna. Regeringen har inte velat öppna för mera arbetskrafts-invandring men måste nu alltså utreda frågan.