Hopp om bättre behandling mot fetma

Ny svensk forskning om fettceller kan leda till nya metoder att behandla fetma. Forskningen visar att personer som har fler fettceller löper större risk att bli feta än personer med färre fettceller. Dessutom avgörs risken för att bli fet i barndomen.

Tidigare har forskare trott att det är enbart cellernas storlek och inte antal, som har betydelse för hur överviktig en människa blir.

Hur många fettceller man får avgörs tidigt, enligt forskarna före femårsåldern. Forskningen publiceras i medicintidskriften Nature.

Enligt forskningen dör varje år omkring tio procent av kroppens fettceller, men alla döda celler ersätts och forskarna hoppas nu hitta ett sätt att minska nyproduktionen av fettceller.

Det skulle i så fall innebära ett effektivt läkemedel mot fetma.