"FN:s medicinmöte misslyckat"

Ett stort FN-möte förra veckan skulle bland annat ge billigare mediciner åt fattiga var det tänkt. Men mötet beskrivs av organisationen Läkare utan gränser som ett fiasko.

I lördags avslutades förhandlingarna där regeringsrepresentanter från mer än 150 länder, däribland Sverige, deltagit.

– Den här förhandlingen var första gången man skulle ha kunnat få ett samlat grepp om de här olika problemen. Men jag måste säga att veckan verkligen varit en ganska stor besvikelse, säger Tido von Schön-Angerer, chef för Läkare utan gränsers kampanj för livsnödvändiga läkemedel.

Mötet handlade om hur vi framställer våra läkemedel i världen. Valet av vilka mediciner man satsar på att framställa och prissättningen har länge missgynnat de fattigare utvecklingsländerna. 

Ett tydligt exempel enligt organisationen Läkare utan gränser är sjukdomen tuberkulos, som främst drabbar människor i fattiga länder och där inga nya läkemedel registrerats sen 1960-talet.

Sedan två år tillbaka har en arbetsgrupp vid Världshälsoorganisationen WHO haft som uppgift att ta fram en särskild handlingsplan för att tackla de brister som kan finnas inom medicinsk forskning och utveckling.

I lördags avslutades förhandlingarna i Genève med regeringsrepresentanter från mer än 150 länder.

Ett tydligt alternativ som diskuterades handlade om så kallade ”prize funds”. En belöning som var tänkt att växa ju större nytta ett läkemedel gör, och därmed locka företag att satsa på mediciner utan att lägga på dyra patentkostnader. Men det förslaget ströks.

– Det fanns konkreta förslag att sätta upp en global fond för forskning och utveckling, men det har tagits bort från förhandlingstexten. De rika länderna har velat ta bort det men inte föreslagit något annat, säger Tido von Schön-Angerer.

Chef för den svenska förhandlingsdelegationen i Genève var Fredrik Lennartsson, departementsråd vid socialdepartementet. Han kan inte nämna några konkreta åtgärder från mötet, men vidhåller att Sverige vill stödja initiativ som leder till en bättre tillgång till läkemedel för de sjukdomar som drabbar utvecklingsländerna.

– Se till att forskningsinstitutioner och läkemedelsföretag forskar på och tar fram läkemedel kring de här sjukdomarna, säger Fredrik Lennartsson.

Nu i maj ska Världshälsoförsamlingen träffas för att lägga upp nästa års riktlinjer för WHO, och det är där som man nu får försöka fortsätta förhandlingarna, säger Tido von Schön-Angerer:

– Eftersom man inte kom till slut med förhandlingen här, så är det där som det verkligen måste bestämmas hur man kan ta fram någonting, säger Tido von Schön-Angerer.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se